FATCA

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. godine. Preduvjeti za stupanje na snagu navedenog Sporazuma ostvareni su stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, br. 5/2016) čime su stupili na snagu članci 56. do 63. te članci 71. i 72. Zakona o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017).

 

Triglav osiguranje d.d. kao članica Grupe Triglav je prepoznala važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje sa FATCA zahtjevima.