Osiguranje od potresa

Potres je prirodna nesreća koja može pogoditii sve građevinske objekte te pokretnine u njima. Štete od potresa je do određene mjere moguće umanjiti poštovanjem propisa o protupotresnoj gradnji.
Unatoč tome, ni protupotresno građene zgrade nisu u potpunosti sigurne od štete što ih mogu uzrokovati jači potresi.

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su sve vrste građevinskih objekata i pokretnina.
Ako je posebno ugovoreno, osiguranja od potresa može se proširiti i na osiguranje zastoja proizvodnje u tvrtki, nastalog kao posljedica potresa.
 

Što omogučava osiguranje od potresa kod Triglav osiguranja d.d.?

Osiguravatelj pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari koje nastane neposredno zbog potresa ili u uzročnoj vezi s njime.
 

Uz koja osnovna osiguranja možete sklopiti osiguranje od potresa?

Dodatno osiguranja od potresa možete sklopiti kod sljedećih osnovnih osiguranja:
 

  • Osiguranje od požara
  • Osiguranje stambenih pokretnina
  • Osiguranje računala
  • Osiguranje zastoja proizvodnje zbog požara.
  • Osiguranje sajmova
  • Osiguranje opremu u zakupu
  • Osiguranje robe u zamrzivačima
  • Osiguranje opreme za prijem i distribuciju statelitskih/kabelskih TV

Prednosti osiguranja od potresa kod Triglav osiguranja d.d.?

Triglav osiguranje je jedna od najvećih hrvatskih osiguravateljnih kuća s dugogodišnjom tradicijom na području osiguranja. Obzirom da potres uobičajeno ima za posljedicu nastanak vrlo velike materijalne štete Triglav osiguranje se pobrinulo za odgovarajuće reosiguranje potresnog rizika kod najvećih i najkvalitetnijih svjetskih reosiguravateljnih kuća što omogućava, kako osiguranicima tako i Triglav osiguranju, optimalnu ekonomsku sigurnost.
 

Cijena osiguranja od potresa?

Godišnja premija osiguranja za dopunsko osiguranje od potresa zavisi:
 

  • O osiguranoj svoti
  • O odbitnoj franšizi (bez franšize, 2 ili 5 posto)
  • Kod zgrada, o starosti objekta
  • O potresnoj zoni u kojoj se nalazi predmet osiguranja.

Područje Republike Hrvatske podijeljeno je u tri potresne zone. U zoni koja je potresno ugroženija premija za osiguranje potresa je viša od premije u zoni koja je potresno manje ugrožena.