Pritužbe

Obavijest o podnošenju pritužbi stranaka

 

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranje te platitelj osiguranja mogu podnijeti pritužbu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Triglav osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo)  ili od dana saznanja za razlog pritužbe.

 

Pritužba  je izjava nezadovoljstva upućena društvu od strane osiguranika,  ugovaratelja osiguranje odnosno korisnika iz ugovora o osiguranje.

 

Pritužbom se ne smatra izraz nezadovoljstva upućen društvu vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba, osim ako taj izraz nezadovoljstva iz ugovora o osiguranju izjavi osiguranik, ugovaratelj osiguranje odnosno korisnik iz ugovora o osiguranja.

 

Pritužba može biti podnesena zbog:

 

1. postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju

2. odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju

3. postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

 

Pritužba se dostavlja:

  • u pisanom obliku s naznakom: PRITUŽBA i to na:
    • adresu sjedišta osiguratelja: Zagreb, A. Heinza 4,
    • adresu najbližeg prodajnog ureda,
    • e-mailom na adresu: prituzbe@triglav-osiguranje.hr
    • putem telefaksa na broj: 01 5632 709
  • usmenom izjavom na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta Osiguratelja u Zagrebu ili na adresu najbližeg prodajnog ureda.

 

Pritužba treba sadržavati:

 

1. ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe fizičke osobe ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,

2. jasne razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja,

3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja prigovora odnosno osobe koja ga zastupa

5. punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesena po punomoćniku.

 

Rješavanje opisanih pritužbi je odvojeno od rješavanja odštetnih zahtjeva, kao i pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, a koji ne predstavljaju pritužbu prema odredbama Pravilnika o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (Pravilnik Hanfa-e).

 

Klauzula s oznakom KL-ZA-prit/16-1-hr primjenjuje se od siječnja 2016. godine.