U 2018. godini planirana je viša dobit prije oporezivanja od planirane za 2017

22. 12. 2017

Plan poslovanja Triglav grupe za 2018. godinu 

 

Triglav grupa je predstavila planove za 2018. godinu. Grupa planira dobit prije oporezivanja u iznosu između 80 i 90 milijuna eura, konsolidiranu bruto premiju osiguranja višu od 1 milijarde eura i kombinirani količnik na povoljnoj visini od oko 95 %. Poslovanje će se u 2018. godini prema predviđanjima odvijati u boljim makroekonomskim prilikama u regiji, a istovremeno može se očekivati povećana konkurentnost tržišta osiguranja i nastavak smanjenja prihoda od investicija zbog niskih kamatnih stopa. Grupa Triglav će i dalje dosljedno provoditi strategiju 2017-2020 u pravcu svoje vizije da dinamički razvija nove načine poslovanja, što je osnova odgovornog dugoročnog razvoja, te da i dalje posluje profitabilno i sigurno.

 

Triglav grupa, vodeća osiguravajuće-financijska grupa u Sloveniji i u regiji Adria, nastavit će u 2018. godini sa striktnim provođenjem svoje strategije 2017-2020. Grupa očekuje da će na području osiguranja njezino poslovanje biti pod utjecajem poboljšanih makroekonomskih prilika u regiji, koje će istovremeno pokrenuti još oštriju konkurenciju na njezinim tržištima osiguranja. S obzirom na izglede u 2018. godini nastavit će se nepovoljne prilike na financijskim tržištima s niskim kamatnim stopama.

 

Poslovanje Grupe ostat će u 2018. godini financijski čvrsto i profitabilno. Grupa očekuje zadržavanje visokih kreditnih rejtinga »A« od strane obje priznate rejting agencije. Bruto dobit Grupe planirana je u visini između 80 i 90 milijuna eura (plan za 2017. je između 70 i 80 milijuna eura).

 

U djelatnosti osiguranja Triglav grupa će i dalje jačati svoje jake konkurentske prednosti, provodit će odgovarajuću tržišnu strategiju i prilagođavati prodajne aktivnosti i prodajne kanale potrebama svojih klijenata i posebnostima pojedinih tržišta. Grupa za 2018. godinu planira više od 1 milijarde eura fakturirane konsolidirane bruto premije osiguranja (plan za 2017. je oko 930 milijuna eura). Na području masovnih štetnih događaja očekuju se slični trendovi kao i proteklih godina, te je stoga važno da Grupa brižno čuva odgovarajuću zaštitu kroz reosiguranje. Kombinirani količnik Triglav grupe planiran je na povoljnoj visini od oko 95 %, što je njegova prosječna ciljna strateška vrijednost. S obzirom na nepovoljno financijsko okruženje Grupa planira niže prihode od svog portfelja ulaganja u dionice. Investicijska politika ostati će praktički neizmijenjena i usmjerena u prioritetno utvrđivanje sigurnosti i likvidnosti uz postizanje odgovarajuće profitabilnosti.

 

U okviru upravljanja imovinom strateški će ciljevi biti povećanje volumena imovine od neobavezne štednje i osiguranje učinkovitog upravljanja imovinom na razini cijele Grupe.

 

Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Za 2018. godinu smo si zacrtali ambiciozne ciljeve, planiramo višu premiju i višu bruto dobit u odnosu na planove za 2017. Uzeli smo u obzir predviđene prilike za naše poslovanje, a prvenstveno energiju ekipe i više od 5000 suradnika Triglav grupe, koji predano i dosljedno provode cjelokupan splet strateških aktivnosti određenih do 2020. godine. Slijedeću godinu vidimo kao važan korak u pravcu naše vizije da dinamički razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja te da ujedno poslujemo profitabilno i sigurno.«

 

Podijeli na:
Share on Google+