Ostala zavarovanja
Prijava škode iz naslova osebnih zavarovanj podrobno obrazci za prijavo
Prijava škode iz naslova nezgodnih zavarovanj podrobno spletna prijava obrazci za prijavo
Prijava škode iz zavarovanja finančne vrzeli ("gap-insurance") podrobno obrazci za prijavo
Prijava škode iz zavarovanja kreditojemalcev za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti (BNI) podrobno obrazci za prijavo
Prijava škode iz zavarovanja zlorabe plačilnih kartic (ZLP) podrobno obrazci za prijavo
Prijava škode iz naslova zavarovanja potovanj v tujino podrobno spletna prijava obrazci za prijavo
 

Prijava škode iz zavarovanja kreditojemalcev za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti (BNI)

Škodo prijavite v primeru prenehanja zaposlitve. Zavarovanje krije znesek posameznih obrokov iz kreditne oz. leasing pogodbe, odvisno od vrste kritja.

Škodo prijavite v primeru nezgodne smrti ali trajne invalidnosti kot posledica nezgode. Zavarovanje v tem primeru krije preostanek vrednosti kredita.

KAKO RAVNATI V PRIMERU ŠKODE?

Po nastanku škode zberite dokumentacijo, ki je potrebna glede na vzrok škode in prijavite zavarovalni primer.

Postopek reševanja škodnega primera se prične takoj po prejemu celotne dokumentacije.

 

Dokumenti potrebni za prijavo škode:

  • ponudbo oziroma pristopno izjavo o sklenitvi zavarovanja,
  • obrazec za prijavo škode

KJE LAHKO PRIJAVITE ŠKODO?

Prijava preko posrednika (dajalec kredita oz. leasinga)

 

Škodo prijavite pri zavarovalnem posredniku (kreditodajalcu oz. leasingodajalcu), ki ga skupaj z izdanim potrdilom o višini dolga posreduje zavarovalnici.

 

Prijava po pošti

 

Izpolnjen obrazec skupaj z dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo škode pošljite po pošti na naslov:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Služba za regrese in škode iz zavarovanj terjatev
Verovškova 60b
1000 Ljubljana

 

Obisk škodnega centra

 

Prijava škode na škodnem centru se izvede s pomočjo naših strokovnjakov z izpolnitvijo obrazca

Obrazci potrebni za prijavo škode

Nazaj na vrh