Posamična zavarovanja za dom

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.
 


 

Predstavljamo vam zavarovanja, s katerimi boste učinkovito zavarovali svojo hišo, stanovanje in stanovanjsko opremo pred nevarnostjo požara, strele, izliva vode, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa, vloma, ropa in vrste drugih nevarnosti, ki nas vse dnevno ogrožajo.


 

Vsa spodaj opisana zavarovanja lahko sklenete posamično. Predlagamo vam, da se odločite za paketno zavarovanje hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme, saj si boste tako poleg celovitega zavarovanja premoženja v paketu, zagotovili tudi nezgodno zavarovanje članov vašega gospodinjstva ter nižjo zavarovalno premijo, kot pa če bi vsa zavarovanja iz paketa sklenili posamično.

 

POŽARNO ZAVAROVANJE

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg nepremičnin pa lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari in oprema).

 

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za požarno zavarovanje.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME

Pravzaprav se niti ne zavedamo, koliko stvari imamo v stanovanju in kolikšna je njihova vrednost: oprema, stvari za osebno uporabo, gotovina, dragocenosti, umetniški predmeti, dokumenti in vrsta drugih osebnih in družinskih predmetov. Zavarujete jih lahko na dejansko vrednost ali na novo vrednost.
 

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za zavarovanje stanovanjske opreme.

ZAVAROVANJE ELEKTRONSKE OPREME

Danes smo vse bolj odvisni od najrazličnejše elektronske opreme. Ker gre za občutljivo opremo in ker nesreča nikoli ne počiva, je ne pozabimo zavarovati.

 

Zavarovanje elektronske opreme krije uničenje, poškodovanje ali odtujitev (vlom ali rop) zavarovane stvari. Zavaruje se lahko tako stacionirana, kot tudi prenosna elektronska oprema.

 

Več o zavarovanju in kritjih si lahko preberete v Splošnih pogojih za zavarovanje elektronske opreme, za izračun premije se obrnite na enega od svetovalcev ali vam najbližjo poslovalnico in že danes poskrbite za vašo varno prihodnost.

POTRESNO ZAVAROVANJE

Predmet potresnega zavarovanja so gradbeni objekti in premičnine. Zavarovalnica krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastaneta zaradi potresa.
 

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih:

  • požarno zavarovanje,
  • zavarovanje stanovanjske opreme,
  • zavarovanje elektronske opreme.

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in klavzuli za potresno zavarovanje.

DOMSKA ASISTENCA

S sklenitvijo zavarovanja boste pridobili pravico do uporabe pomoči v nujnih primerih, ki imajo lahko za posledico škodo na domu, ogrožanje zdravja ali neustrezne pogoje za bivanje.
 

Asistenčni center je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 2864, in to 24 ur na dan in vse dni v letu. Po vašem klicu vam bomo v najkrajšem možnem času pomagali s pomočjo pooblaščenih izvajalcev asistenčnih storitev ali z nasveti in koristnimi informacijami. 
 

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za domsko asistenco.

VLOMSKO ZAVAROVANJE

Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj. Zavarovanje za vlom krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.
 

Podrobnejše informacije lahko najdete v pogojih za vlomsko zavarovanje.

ZAVAROVANJE STEKLA

Zavarovanje stekla krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla.
 

Podrobnejše informacije lahko najdete v pogojih za zavarovanje stekla.

ZAVAROVANJE ŽIVIL V ZAMRZOVALNIKIH

Zamrzovalniki se lahko pokvarijo ali pa prenehajo delovati zaradi izpada električne energije. Če to traja dlje časa, se lahko živila v njih pokvarijo.