ATA, FIA in TIR karneti

Prevoz različnega blaga in motornih vozil v druge države je določen z različnimi mednarodnimi konvencijami. Le-te omogočajo, da je prevoz in tranzit čim bolj nemoten. Pogoj za to so ustrezni dokumenti - karneti.

ATA KARNET

Da bi se podjetje izognilo carinskim formalnostim na mejnih prehodih, ko v tuje države začasno uvaža:
 

  • vzorce,
  • reklamni material,
  • profesionalno ter raziskovalno opremo,
  • učni material ali

se s svojimi proizvodi udeležuje sejmov in razstav, si mora zagotoviti ATA karnet. Dokument zdaja Gospodarska zbornica Slovenije (Oddelek za trgovinske listine) v skladu z določili ATA konvencije.

Zavarovalnica z zavarovanjem jamči za plačilo carinskih dajatev iz naslova zahtevkov carinskih organov, ki jih le-ti naslovijo na imetnika ATA karneta zaradi nepravilne regulacije oziroma uporabe karneta.
 

FIA KARNET

FIA karnet je carinski dokument, ki se za začasni uvoz cestnih motornih vozil brez plačila carinskih dajatev še vedno zahteva v nekaterih državah Afrike, Azije, Južne Amerike, v Avstraliji in Novi Zelandiji. Velja eno leto  in v tem času se lahko uporabi za več držav. Karnet ne predstavlja zavarovanja za motorno vozilo.

S karnetom izdajatelj jamči, da bodo, v primeru zahtevka carinskega organa, plačane carinske dajatve in pristojbine, če se motornega vozila ne bo izvozilo iz države v roku, navedenem v karnetu.

FIA karnete izdajamo v sodelovanju z AMZS.
 

TIR KARNET

TIR karnet je carinski dokument s katerim se poenostavljajo carinske formalnosti v mednarodnem transportu blaga oziroma je namenjen največji možni poenostavitvi gibanja blaga s carinskim pečatom. Sistem TIR karnetov državam v tranzitu zagotavlja pokritje stroškov carine in davkov v primeru zlorabe.

TIR karnete zavarujemo neposredno v dogovoru z zavarovancem.
 

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik in nam ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si. Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 58 82 125.