Kakšne so obveznosti zavarovanca po sklenitvi zavarovalne pogodbe?

Zavarovanec je dolžan na podlagi fakturirane realizacije redno mesečno prijavljati terjatve v zavarovanje (možni so tudi drugačni dogovori), na osnovi česar zavarovalnica izstavi račun. Zavarovanec je dolžan prekiniti nadaljnje dobave kupcu, ki je v zamudi s plačilom obveznosti več, kot je dogovorjeno ob sklenitvi zavarovalne pogodbe (tudi če se neplačane terjatve nanašajo na čas pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe). Na predpisanem obrazcu je zavarovalnici dolžan posredovati seznam zapadlih odprtih terjatev nad dogovorjenim številom dni in aktivno postopati v procesu izterjave (opominjanje, elektronska izvršba, predaja zunanji instituciji).
Deli povezavo na: