Zavarovanje na dvojni prvi riziko

Zavarovanje na dvojni prvi riziko se uporablja za zavarovanje umetniških in drugih predmetov. Pri tem načinu zavarovanja zavarovalec in zavarovalnica sporazumno določita dve zavarovalni vsoti:

  • višjo zavarovalno vsoto, ki predstavlja zavarovalno kritje za celoten zbir predmetov in
  • nižjo zavarovalno vsoto, ki predstavlja zavarovalno kritje za posamezen predmet iz zbira.
Zavarovalnica krije škodo po posameznem predmetu iz zbira po polnem znesku največ do dogovorjene nižje zavarovalne vsote, pri tem pa skupna škoda na celotnem zbiru ne sme presegati višje zavarovalne vsote.
Deli povezavo na: