Kako ravnati ob nastanku škode?

Storite vse, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode in zavarujte dokazila o nastali škodi.

Če je mogoče:

  • slikajte nastalo situacijo,
  • slikajte poškodbe, ki so nastale (v primeru prometne nesreče slikajte poškodbe na obeh udeleženih vozilih),
  • izmenjajte podatke z ostalimi udeleženci,
  • o nastali škodi čim prej obvestite zavarovalnico.


 

Deli povezavo na: