Katero zavarovanje krije škodo, ki nastane, če na moje vozilo pade sneg s strehe stavbe?

Za škodo, ki nastane, če s strehe stavbe pade led ali sneg, odgovarja imetnik stavbe, s katere je stvar padla. Iz tega izhaja, da bi moral plačati tudi odškodnino, ki zaradi padca stvari nastane naključnemu sprehajalcu ali lastniku poškodovanega avtomobila. Če lastniki javnih stavb oziroma upravnik večstanovanjskih stavb v imenu etažnih lastnikov zavarujejo tudi splošno odgovornost iz hišne oziroma zemljiške posesti, kar je običaj, škodo izplača zavarovalnica. Če bi se opisani škodni primer zgodil na zasebnem zemljišču (v primeru individualne stanovanjske hiše), bi bil lahko odgovoren imetnik takšne nepremičnine. Zato je priporočljivo, da ima ta zasebnik sklenjeno paketno zavarovanje doma, ki med drugim vsebuje tudi kritje splošne odgovornosti iz zemljiške posesti. Če zasebnik, kot lastnik ali kot najemnik takšne nepremičnine, nima sklenjenega ustreznega zavarovanja, mora sam nositi breme izplačila potencialne škode iz tega naslova. V škodnem primeru zavarovalnica presoja, v kakšnih okoliščinah se je nesreča zgodila.

Za lastnika vozila, ki ima kasko zavarovanje, je najenostavneje, da povračilo škode uveljavlja iz naslova kasko zavarovanja. Če vozilo ni kasko zavarovano, lahko lastnik vloži odškodninski zahtevek neposredno proti odgovorni osebi (lastniku ali najemniku nepremičnine) ali proti zavarovalnici, pri kateri ima odgovorna oseba sklenjeno zavarovanje.
Deli povezavo na: