Triglav klub

Informacija o obradi osobnih podataka

<img src="/wps/wcm/myconnect/f11add15-f1a8-44e4-9f8d-73470f98a0cb/1/racuni.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f11add15-f1a8-44e4-9f8d-73470f98a0cb/1-mYdIMUJ" alt="" title="" /><br />Pravno obvestilo - Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pravno obvestilo - Zavarovalnica Triglav, d.d.

Opis i svrha obrade

Omogućivanje sudjelovanja u Triglav klub loyalty programu, omogućivanje funkcioniranja Triglav klub loyalty programa (uključujući prestanak istog), npr. kontakti s korisnicima aplikacije.

Na primjer: korisnici aplikacije tijekom postupka registracije mogu primati poruke o stanju njihove registracije i članstva, informacije o tome što je potrebno za dovršetak registracije, poruke za potvrdu i podsjetnike vezane za potvrdu ili informacije o Triglav klub loyalty programu.

Korisnici također dobivaju personalizirane mjesečne informacije o statusu i pogodnostima statusa te ponude partnera. Ove personalizirane informacije odnose se samo na praktične informacije (npr. registracija, promjena korisničkih podataka) povezane s korištenjem aplikacije Loyalty programa.

Pravna osnova obrade

Čl. 6 (1) (b) GDPR-a - obrada je nužna za izvršavanje Pravila programa Triglav klub loyalty (opći uvjeti programa, dostupni na linku)

Opseg obrađenih podataka i njihov izvor

Minimalni zahtjevi za registraciju (upoznavanje s aplikacijom i pogodnostima): adresa e-pošte i OIB za korisnike aplikacije koji su ujedno klijenti Triglav osiguranja d.d.; a adresa e-pošte za korisnike koji nisu klijenti Triglav osiguranja d.d.

Podatci za ostvarivanje pogodnosti svih korisnika: ime i prezime, adresa e-pošte, godina rođenja, mjesto stanovanja, spol i broj mobitela.

Podatci povezani s aplikacijom nakon registracije

Informacije o prihvaćanju Pravila loyalty programa Triglav klub (opći uvjeti), ove Informacije o obradi osobnih podataka, broj članstva u aplikaciji Triglav klub loyalty programa, podatci o upotrebi aplikacije Triglav klub loyalty programa (npr. podatci o transakcijama), datum registracije, podatci o privolama vezanim uz privatnost (npr. za marketing, personalizirani marketing), status korisnika (osiguran u Triglav osiguranju d.d. ili ne), stanje aktivnosti korisnika (npr. aktivan, neaktivan), ostala priopćenja od korisnika aplikacije (npr. pritužbe, upiti), korištenje kupona ili kampanje dodijeljene korisniku aplikacije.

Izvor podataka: dao ih je korisnik aplikacije, odnosno dobiveni su putem upotrebe aplikacije.

Razdoblje obrade podataka

Tijekom razdoblja u kojem korisnik sudjeluje u Triglav klub loyalty programu ili do prestanka Triglav klub loyalty programa, pod sljedećim uvjetima:

•ako korisnik podnese zahtjev za prekid u sudjelovanju u Triglav klub loyalty programu (zahtjev za deaktivacijom računa), podatci u Triglav klub loyalty programa brišu se bez odgode (20 dana) nakon potvrde identiteta korisnika;
i pod uvjetom da obrada nije potrebna u drugu svrhu (npr. pravni zahtjevi)

• ako korisnik ne koristi aplikaciju godinu dana od dana posljednjeg korištenja aplikacije podatci se brišu pod uvjetom da obrada nije potrebna u drugu svrhu (npr. pravni zahtjevi)

Primatelj u prijenosu podataka

Triglav osiguranje d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4, je voditelj obrade podataka.

Primatelji podataka su i izvršitelji obrade podataka (vidjeti Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost).

Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost

Rocket DBS d.o.o. je izvršitelj obrade

Aktivnosti: definiranje i izvršavanje procesnih koraka koji se odnose na registraciju u Triglav klub loyalty program, komunikacija i rješavanje problema, na primjer, rješavanje upita i pritužbi korisnika te svi podatci koji dolaze iz aplikacije, a koji se odnose na Triglav klub loyalty program.

Aktivnost: upravljanje shemom statusa klijent Triglava, korisnik koji nije klijent i pohranjivanje podataka o potrošnji.

U okviru sudjelovanja u Triglav klub loyalty programu ne dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.

Opis i svrha obrade

Slanje općih marketinških poruka (reklama), promotivnih ponuda te kupona putem e-pošte, SMS-a i aplikacije.

Pravna osnova obrade

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a (dobrovoljna privola ispitanika)

Opseg obrađenih podataka i njihov izvor

Adresa e-pošte i broj mobitela korisnika (ako ih je naveo korisnik aplikacije) i sadržaj promotivnih poruka. Ako korisnik navede svoj broj mobitela, na ovaj način može dobiti kupone i opće marketinške poruke, npr. putem SMS-a.

Razdoblje obrade podataka

Do prigovora određenog ispitanika, a u suprotnom sve dok određeni pojedinac sudjeluje u Triglav klub loyalty programu.

Primatelj u prijenosu podataka

Triglav osiguranje d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4.

Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost

Aktivnosti: definiranje i provedba kampanja, na primjer slanje marketinških poruka.

Opis i svrha obrade

Slanje prilagođenih, personaliziranih marketinških poruka (reklama), promotivnih ponuda, kupona putem aplikacije

Određene marketinške poruke šalju se na temelju profiliranja korisnika.

Bez privole korisnicima aplikacije ne šaljemo prilagođene marketinške poruke (reklame), promotivne ponude, kupone, niti izrađujemo profile korisnika bez privole.

Pravna osnova obrade

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a (dobrovoljna privola ispitanika).

Profiliranje se također temelji na izričitoj privoli korisnika (članak 22. stavak 2. točka c GDPR-a).

Opseg obrađenih podataka i njihov izvor

Ime i prezime, adresa e-pošte, broj mobitela i korisnika Triglav klub loyalty programa, podatci o upotrebi aplikacije Triglav klub loyalty programa,

Izvor podataka: daje ih korisnik/podatci dobiveni profiliranjem korisnika.

Razdoblje obrade podataka

Sve dok korisnik ne uskrati privolu.

Primatelj u prijenosu podataka

Triglav osiguranje d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4.

Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost

Aktivnosti: definiranje i provedba kampanja, na primjer, slanje personaliziranih marketinških poruka bez korištenja automatizirane obrade podataka.


Naziv, sjedište, broj telefona, mrežna stranica (na kojoj je dostupna informacija o obradi) i adresa e-pošte Voditelja obrade podataka

Triglav osiguranje d.d.
Antuna Heinza 4, OIB:29743547503
10 000 Zagreb
Hrvatska
Kontakt centar: 0800 20 20 80
www.triglav.hr


Naziv, sjedište, broj telefona, mrežna stranica i adresa e-pošte izvršitelja obrade podataka i ostalih primatelja podataka od izvršitelja obrade podataka


Rocket DBS d.o.o.
Bukovačka cesta 250A, OIB: 94901353158
10 000 Zagreb
Hrvatska
Kontakt centar: 091 547 6140
www.rocketdbs.com


Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u svrhu koja je utvrđena u ovoj Informaciji

U okviru vašeg sudjelovanja u Triglav klub loyalty programu ne dolazi do obrade posebnih kategorija podataka.

Prijenos podataka u treću zemlju

U okviru sudjelovanja u Triglav klub loyalty programu ne dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.

Izrada profila

Nećemo donositi nikakve odluke na temelju automatizirane obrade podataka koji se odnose na vas. Na temelju vaše privole utvrdit ćemo Vaše interese (izraditi profil) potencijalnog primatelja personaliziranih marketinških poruka uključujući podatke: podatcima o upotrebi kartice (povijest kupnje: usluge ili proizvodi koje ste prethodno koristili ili kupili – npr. vrsta proizvoda i usluge, učestalost i vrijednost kupnje te vašoj dobi i spolu kao i lokaciju kupnje, odnosno lokaciju korisnika aplikacije).


KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje Triglav prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

• Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Triglav posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
• Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, točni i ažurni;
• Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
• Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
• Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka (pravo na prijenos podataka);
• Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Triglavu ili nadležnom nadzornom tijelu;
• Povući privolu/izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava preporučujemo uputiti Triglavu ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog na prodajnim mjestima Triglava i na web stranici www.triglav.hr


Zahtjev možete podnijeti:

• pisanim putem neposredno u svakoj Podružnici Društva, čiji popis se nalazi na web stranici www.triglav.hr ,
• uputiti poštom na adresu: Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb, n/r službenika za zaštitu podataka ili
• elektronskom poštom na e-mail: sluzbenik.osobnipodaci@triglav.hr


KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Triglavu uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.

Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Triglava, nakon čega Triglav više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.


Complementary Content
${loading}