Vrijedi li osiguranje od posljedica nezgode u inozemstvu?

Ukoliko policom osiguranja nije drugačije dogovoreno, osiguranje od posljedica nezgode vrijedi u cijelome svijetu.