Triglav Grupa na kraju trećeg tromjesečja potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

19. 11. 2018

Devetomjesečni rezultati Triglav Grupe i ponovno imenovanje članova Uprave Društva

 

U prvih devet mjeseci ove godine Triglav grupa je realizirala 69,9 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. S obzirom na isti period prošle godine u djelatnosti osiguranja ostvaren je porast premija na svim tržištima i svim segmentima osiguranja (imovina, životna i zdravstvena osiguranja), a povećan je i opseg sredstava klijenata kojim se upravlja. U 2018. godini Grupa nastavlja s provođenjem svoje strategije rasta i razvoja, s čime su povezane i njezine aktivnosti preuzete ove godine. Nadzorni odbor Društva predsjedniku Uprave Andreju Slaparu povjerio je nasredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov prijedlog te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju. Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u trećem kvartalu godine postiglo 8-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

 

Profitabilno poslovanje. Devetomjesečna dobit prije oporezivanja Triglav Grupe iznosi 69,9 milijuna eura, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Na taj rezultat prvenstveno je utjecalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu s očekivanjima bili niži nego u istom periodu lani.

 

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Grupa je fakturirala  820,2 milijuna eura konsolidirane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu lani. Porast premije je realiziran na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udio premije fakturirane na tržištima izvan Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3 %. Gledano s aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10 %.

 

Povoljan kombinirani kvocijent. S obzirom na isti period lani neto iznosi za štete su se ove godine povećali (indeks 101), ali njihov rast vidljivo zaostaje za porastom neto prihoda od premija (indeks 106). To se odrazilo u poboljšanom kombiniranom kvocijentu Grupe, koji je nakon trećeg tromjesečja iznosio povoljnih 92,4 % (lani 94,5 %).

 

Niži prinosi od financijskih investicija. Krajem rujna 2018 Grupa je raspolagala s 3,1 milijardom eura financijskih investicija, koje su u skladu s investicijskom politikom dobro raspršene i uglavnom usmjerene na područje eura. Prinosi od njih (bez prinosa investicija osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicijski rizik) su se u usporedbi s istim periodom lani smanjili za 19 %, što je zbog prošlogodišnjih jednokratnih događaja i nastavka niskih kamatnih stopa očekivano.

 

Aktivnosti preuzimanja u okviru strategije rasta i razvoja. Triglav Grupa se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja, o kupovini slovenskog društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udjela od 28,1 % društva Skupna pokojninska družba, koje djeluje na slovenskom tržištu dobrovoljnih dodatnih mirovinskih osiguranja.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »S poslovanjem u devet mjeseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav Grupa je financijski čvrsta, posluje profitabilno i sigurno te s timom od preko 5100 suradnica i suradnika dosljedno provodimo razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i ovogodišnji visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings.«

 

Na svojoj sjednici 14. 11. 2018. godine nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovao je Andreja Slapara za predsjednika Uprave u narednom petogodišnjem mandatu. Andrej Slapar obnaša funkciju predsjednika Uprave od svibnja 2013. godine. Njegov naredni petogodišnji mandat počinje 12. 11. 2019. Dalje, nadzorni je odbor prihvatio prijedlog predsjednika Uprave i ponovo za člana Uprave Zavarovalnice Triglav imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija. Na funkciju članova Uprave stupili su u srpnju 2014. godine, s time da naredni mandat Urošu Ivancu počinje 15. 7. 2019., a mandat Tadeja Čorolija stupa na snagu 30. 7. 2019. godine. Igor Stebernak, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, rekao je: »Nadzorni odbor pozitivno ocjenjuje rad Uprave društva. Suradnja i međusobno povjerenje Uprave i Nadzornog odbora su dobri. U ime Nadzornog odbora želim Upravi društva mnogo uspjeha kod postizanja strateških ciljeva Triglav Grupe.«

 

Triglav osiguranje Zagreb i u trećem kvartalu 2018 nastavlja premijski rast

 

Triglav osiguranje Zagreb nastavlja s premijskim rastom i u trećem kvartalu 2018. godine te je ukupna premija Društva veća za 8% (obračunato u eurima) u odnosu na isti period prošle godine. Također, značajan je porast broja prodanih polica neživota od 14%.

 

»Treći kvartal nastavili smo sa snažnim premijskim rastom te rastom produktivnosti što je rezultat timskog rada svih naših zaposlenika. Implementacijom novih tehnoloških rješenja ubrzali smo proces isplate šteta kako bi poboljšali zadovoljstvo osiguranika.«, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

Podijeli na:
Share on Google+