Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocjena godišnje dobiti

23. 8. 2018

Na polugodišnji rezultat utjecali su masovni štetni događaji i niži prinosi od investicija 

 

Triglav Grupa, vodeća osiguravajuća i financijska grupa u regiji Adria u prvoj polovini 2018. godine realizirala je 35,6 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obujam sredstava kojima upravlja. Na rezultat, koji je u usporedbi s prošlogodnišnjim niži (indeks 84), utjecali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od financijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti. U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno provodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regiji. U vezi s tim je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u prvom polugodištu godine postiglo 7-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

 

Profitabilno poslovanje. U prvoj polovini godine Triglav Grupa je realizirala 35,6 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. Razlog za pad dobiti tijekom godine (indeks 84) su masovni štetni događaji u 2018. godini te Triglav Grupa na polugodištu ocjenjuje da će uz uzimanje u obzir prilika u kojima se posluje do kraja godine biti realizirana planirana dobit na godišnjem nivou. 

 

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturirala 575 milijuna eura konsolidirane bruto premije odnosno 5 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije realizirana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosila 4 %, a van Slovenije 7 %. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udjela premije Grupe, fakturiranih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1 % odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu prošle godine. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3 %, a kod zdravstvenih 8 %.

 

Masovni štetni događaji u drugom tromjesečju. Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utječu na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, tuča, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milijun eura štete, što je značilo 9 % više fakturiranih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na prošlu godinu. Usprkos povećanju štetnog kvocijenta visina kombiniranog kvocijenta Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %. Triglav stavlja naglasak na osiguranje dugoročne sigurnosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom poosiguranja i pažljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.  

 

Niži prinosi od financijskih investicija. Grupa je krajem lipnja 2018. raspolagala s 3,1 milijardom eura financijskih investicija, čiji su prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) u usporedbi s istim periodom prošle godine niži za 30 %, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicijske politike.

 

U pravcu strategije rasta i razvoja. Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s dosljednim provođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u suvremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-financijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regiji. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su utjecali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. S vidika godišnjih i strateških ciljeva s postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obje naše djelatnosti dosljedno smo nastavili s aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođavamo svoje poslovanje, digitaliziramo i pojednostavljujemo procese, razvijamo cjelovite osiguravajuće-uslužbene proizvode i multikanalni pristup do njih. Uvjeren sam da su energija, znanje i angažman  čitave naše ekipe od više od 5 tisuća  suradnica i suradnika dobra osnova da uspješno realiziramo ono što smo zacrtali.«

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

Triglav osiguranje Zagreb i u prvom polugodištu 2018 nastavlja premijski rast

 

Triglav osiguranje Zagreb nastavlja s premijskim rastom i u prvom polugodištu 2018. godine te je ukupna premija Društva veća za 7% (obračunato u eurima), odnosno 15,5 milijuna kuna (2,3 milijun EUR) u odnosu na isti period prošle godine. Premija zdravstvenih osiguranja rasla je za 1,8 milijun kuna ili za 138,9% dok je tržište raslo za 4,5% te je tržišni udio u tom segmentu narastao s 0,5% na 1,1%. Premija automobilskih osiguranja rasla je za 7,7 milijuna kuna ili za 7,3%.

 

„U prvom polugodištu 2018. godine nastavili smo s premijskim rastom na području zdravstvenih i automobilskih osiguranja uz porast tehničkih pričuva te snažno investiranje u IT segment. U segmentu podrške klijentima uveli smo nekoliko specijaliziranih adresa putem kojih nas oni mogu brže i jednostavnije kontaktirati, ovisno o sadržaju svog zahtjeva, kao i Document management system u postupku prijave šteta koji će ubrzati vrijeme prijave i obrade zahtjeva.«, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

Podijeli na:
Share on Google+