Dobit viša od planirane, prijedlog dividende 2,50 eura

30. 3. 2018

Triglav osiguranje Zagreb i u 2017. godini bilježi premijski rast

 

Poslovanje Triglav grupe bilo je u 2017. godini profitabilno i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici od 29. 3 .2018. prihvatio revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2017. godinu. Uprava i Nadzorni odbor predložiti će skupštini dioničara da se dio neto dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR upotrijebi za isplatu dividende, što predstavlja 82 posto od konsolidirane neto dobiti za godinu 2017. Prijedlog dividende iznosi 2,50 eura bruto po akciji. Predviđeni datum zasjedanja redovne godišnje skupštine je 29. 5. 2018. Triglav osiguranje Zagreb, koje je dio Triglav Grupe, je u 2017. godini ojačalo svoj tržišni udio na hrvatskom osigurateljnom tržištu i dosegnulo 9-postotni rast ukupne premije.

 

Dobit Grupe iznad planirane. Triglav grupa je realizirala 84,4 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 milijuna eura. Godina 2017. globalno se razlikovala zbog prirodnih katastrofa i s njima povezanih štetnih događanja. Grupa je to uspješno kompenzirala visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Udio troškova u fakturiranoj premiji je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 0,5 postotna boda, na 24,8 posto. Prinosi od investicija – bez prinosa investicija životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik – bili su za 4 % niži nego u 2016. godini. Njihovo smanjenje manje je od očekivanog, a određeni utjecaj imali su prvenstveno jednokratni događaji kad su realizirane kapitalne dobiti. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3 %.

 

Zajednička premija dosegnula je 1 milijardu eura. Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2017. godini iznosio čak 7 %. Fakturirala je 1 milijardu eura konsolidirane bruto premije osiguranja, suosiguranja i reosiguranja, a planirano je bilo oko 930 milijuna eura. Rast premija postignut je u sve tri grupe premija. S aspekta tržišta rast je u prosjeku u Sloveniji iznosio 6 %, a na drugim tržištima regije Adria 10 %. U skladu sa strateškim usmjerenjem rasta i razvoja Triglav grupa je u 2017. povećala udio premija osiguranja, koje su fakturirane na tržištima izvan Slovenije i to za 0,4 postotna boda, na 17,7 %. Pogoršanje kvocijenta šteta bilo je ublaženo pomoću poboljšanog kvocijenta izdataka i postignuta je vrijednost kombiniranog kvocijenta na povoljnoj visini od 93,9 %.

 

Financijska stabilnost, visoki kreditni rejtinzi i vodeći položaj u regiji Adria. Obje priznate agencije za ocjenu boniteta S&P Global Ratings i A.M. Best, koje ocjenjuju Triglav grupu, ponovo su u 2017. godini dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regiji Adria (20-postotni udio), a taj položaj zadržava i na svom najvećem, slovenskom tržištu (36-postotni udio). U 2017. godini poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom očuvala položaj odnosno udio iz prethodne godine.

 

Razvojni naglasci u 2017. godini s aspekta strategije do 2020. Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017-2020 zacrtala svoj put u pravcu suvremene, inovativne i dinamične osiguravajuće i financijske grupe, koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regiji. Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizirala svoja strateška usmjerenja. Klijentima je ponudila nove i poboljšane proizvode, dopunjavala ih je uslugama asistencije, jačala alternativne prodajne kanale kao što su to banke, leasing kompanije, turističke agencije, web i mobilne aplikacije, a razvijala je i tehnološka i procesna poboljšanja na sektoru likvidacije šteta. Na nivou Grupe počele su se provoditi opsežne aktivnosti za stvaranje naprednog, informatiziranog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. Kod razvojnih aktivnosti Grupa surađuje sa startupovima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske  suradnje.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »U 2017. smo dosljedno provodili svoju strategiju i postigli dobre poslovne rezultate. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice na ovogodišnjoj skupštini dioničara predložiti će u skladu s dividendnom politikom isplatu dividende u visini od 2,50 eura bruto po akciji. Novom dividendnom politikom želimo na uravnoteženi način ostvariti tri cilja i to: srednjoročno stalno postizati ciljnu adekvatnost kapitala Grupe, reinvestirati neto dobit u provedbu strategija rasta i razvoja Triglav grupe te dioničarima isplaćivati privlačnu dividendu«.

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu. Triglav osiguranje Zagreb nastavilo je premijski rast i tijekom 2017. godine te je ukupna premija Društva povećana za 9 % u odnosu na 2016. godinu. U usporedbi s rastom hrvatskog tržišta osiguranja, rast Triglava bio je viši za 5 postotnih poena. Premija neživotnih osiguranja Društva porasla je za 12 %, istovremeno tržište neživotnih osiguranja raslo je 4,7 %. Prodajni rezultati odrazili su se i na tržišni udio, koji je u 2017. godini porastao s 4,2 % na 4,4 %.

 

„U 2017. god. ostvarili smo značajni premijski rast te rasli brže od tržišta. Istovremeno smo lansirali nekoliko inovativnih proizvoda osiguranja te zadržali našu poslovnu politiku na način da nam je zadovoljstvo stranaka prioritet te u 2018. godini očekujemo nastavak uspješnog poslovanja.“ izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

Digitalni godišnji izvještaj. Glavna poruka godišnjeg izvještaja Triglav grupe za 2017. godinu je »energija Grupe« koja odražava ojačani položaj Triglav grupe u regiji i dodatan zamah koji donosi razvoj suvremene organizacijske kulture. Izvještaj je izdan u digitalnoj formi kao interaktivni pdf-dokument na web stranici www.triglav.eu, ovog puta još bolje prilagođen ekranu, kao i na samostalnoj web stranici na slovenskom i engleskom jeziku.

Podijeli na:
Share on Google+