U prvom polugodištu rast premije i manja dobit Grupe Triglav

26. 8. 2020

Triglav osiguranje Zagreb i u prvom polugodištu 2020. godine nastavlja premijski rast

 

Grupa Triglav u prvoj polovini godine unatoč zahtjevnim uvjetima zbog pandemije poslovala je profitabilno i sigurno. Postigla je premijski rast na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 7 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (673,4 milijuna eura) nego prošle godine u istom razdoblju. Dobit prije oporezivanja u iznosu od 40,6 milijuna eura bila je za 3 posto manja u odnosu na prošlo polugodište u prvom redu kao posljedica pogoršanja stanja na globalnim financijskim tržištima, a djelomično su utjecali i masovni štetni i drugi specifični događaji. Kombinirani koeficijent iznosio je povoljnih 92,4 posto. Budući ekonomski i financijski učinci pandemije ostaju nesigurni, a na polugodištu Grupa Triglav procjenjuje da je njezin osigurateljni i investicijski portfelj dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća da se može uspješno suočiti s povećanim rizicima koji proizlaze iz aktualnih uvjeta. Triglav osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, je u prvom polugodištu ove godine dosegnuo 9,4-postotni rast ukupne premije i povećao svoj tržišni udio na hrvatskom osigurateljnom tržištu.

 

Rezultat poslovanja u prvom polugodištu. Grupa Triglav u prvoj polovini godine ostvarila je 40,6 milijuna eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »I u ovim teškim uvjetima zajedno s našom ekipom od 5200 suradnika fokusirani smo na provedbu naših strateških usmjerenja i vodimo brigu o tome da naše poslovanje ostane profitabilno i sigurno. U prvoj polovini godine premijski dio poslovanja bio je pozitivan, a na dostignutu visinu dobiti nepovoljno je utjecalo pogoršano stanje na globalnim financijskim tržištima, djelomično i masovni štetni događaji i drugi jedinstveni događaji. Pandemija je korjenito promijenila način našega poslovanja i tim uvjetima smo se učinkovito prilagodili. U prvom redu pobrinuli smo se za zdravlje stranki, zaposlenika i drugih dionika, kontinuirano osigurali strankama korištenje našim uslugama te ostali vjerni našoj održivoj orijentaciji i solidarnoj povezanosti s okruženjem. Izvanredni uvjeti potaknuli su i donijeli dodatni zamah planiranim strateškim razvojnim aktivnostima. Ocjenjujemo da smo postigli vidljiv korak u smjeru digitalne transformacije Grupe.«

 

Dio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji potječe od osigurateljno-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 34,6 milijuna eura (indeks 103), a dio financijskih ulaganja 5,3 milijuna eura (indeks 83). U segmentu imovinskih osiguranja ostvaren je 85-postotni udio ukupne dobiti (prošle godine 89-postotni udio). Na njega su osim dobrih rezultata u premijskom dijelu utjecali niži prinosi od financijskih ulaganja i formiranje dodatnih rezervacija. Rezultat zdravstvenih osiguranja poboljšao se zbog premijskog dijela i sniženih operativnih troškova, dok je ukupni rezultat životnih i mirovinskih osiguranja smanjen u prvom redu zbog formiranja rezervacija po osnovi testa njihove adekvatnosti u segmentu mirovinskih osiguranja.

 

Premija i kombinirani koeficijent. Grupa je obračunala 7 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja nego prošle godine (673,4 milijuna eura). Prosječni premijski rast na slovenskom tržištu osiguranja bio je 4 posto, a na tržištima izvan Slovenije 8 posto. Grupa je nastavila s organskim rastom premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije i njegov udio u ukupnoj premiji povećala na 18,3 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 17 posto kod zdravstvenih osiguranja, za 6 posto kod imovinskih i za 3 posto kod životnih i mirovinskih osiguranja. Kombinirani koeficijent Grupe u prvom polugodištu iznosio je povoljnih 92,4 posto.

 

Investicijski portfelj i sredstva stranki na upravljanju. Uvjeti na financijskim tržištima u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem uzrokovali su niži prinos za 3,3 milijarde eura opsežnog investicijskog portfelja Grupe. Njegova se vrijednost u prvom kvartalu ove godine smanjila za 5 posto, a na kraju polugodišta vratila se na razinu s kraja prošle godine. U sastavu portfelja sa 73,6-postotnim udjelom prevladavaju obveznice, koje su većinom investirane u europodručje i visoke kvalitete.

 

Zahtjevni uvjeti na financijskim tržištima utjecali su i na djelatnost upravljanja imovinom stranki u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. Na kraju prvog polugodišta s obzirom na kraj prošle godine sredstva na upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe smanjila su se za 4 posto i iznosila 979,4 milijuna eura. Sredstva individualnog upravljanja imovinom ostala su na približno istoj razini kao na kraju 2019. i iznosila su 82,5 milijuna eura. Grupa Triglav u Sloveniji zauzima vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio ove se godine povećao za 0,2 postotna boda, na 34,1 posto.

 

Troškovna učinkovitost. Ukupni konsolidirani bruto operativni troškovi Grupe Triglav bili su za 1 posto viši nego godinu prije i dosegnuli su 148,4 milijuna eura. Troškovi povezani s osigurateljnom djelatnošću iznosili su 133,5 milijuna eura i ostali na razini prošle godine. Njihov udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio se 1,3 postotna boda, na 19,8 posto.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Širenje koronavirusa s pojavom pandemije donijelo je pogoršanje u makroekonomskom okruženju te iznimnu volatilnost globalnih financijskih tržišta. Visok stupanj nesigurnosti ove nam godine onemogućuje relativno pouzdanu procjenu postizanja godišnje dobiti prije oporezivanja, koja je planirana od 95 do 105 milijuna eura. Ponovo smo proučili osnove i pretpostavke plana za 2020. i ostajemo pri procjeni iz travnja da je njezino vjerojatno smanjenje između 10 i 25 posto od planiranog. Kad je riječ o premiji i kombiniranom koeficijentu, procjenjujemo da će dosegnuti planirane vrijednosti (oko 1,2 milijarde eura i ispod 95 posto). Situaciju pažljivo pratimo i ocjenjujemo da su osigurateljni i investicijski portfelj Grupe Triglav dovoljno otporni i da je pozicija kapitala odgovarajuća da se možemo uspješno suočavati s povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose uvjeti zbog pandemije.«

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

U prvom polugodištu 2020. Triglav osiguranje Zagreb ostvarilo je premijski rast od 9,4 % dok je ukupno osigurateljno tržište u Hrvatskoj uslijed pandemije korona virusa i posljedično pada gospodarske aktivnosti palo za 2,3%. Uslijed navedenog tržišni udio Društva porastao je za 0,6 postotnih poena, na 5,6% te je Društvo zauzelo 7. mjesto na rang listi osiguravatelja prema veličini premije (pomak za jedno mjesto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine). Porast tržišnog udjela zabilježen je kako u neživotnim, tako i u životnim osiguranjima.

 

„Ovakav rezultat ne bi bio moguć bez dodatnog angažmana djelatnika u prodaji, koji su u otežanim uvjetima rada uslijed ograničenja kretanja, riskirajući i vlastito zdravlje, uspjeli doći do svojih stranaka i obnoviti police osiguranja. Ponosni smo na njih,“ istaknuo je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

Podijeli na:
Share on Google+