Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu

Što se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvidjeti. Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posljedice. Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte svoju djecu već sada i ne dozvolite da Vi i Vaša obitelj osjetite financijsku opterećenost posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Vašeg djeteta.

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može osnovnom životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost, a zaključuje se temeljem Općih uvjeta te Dopunskih uvjeta. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ili trajnog invaliditeta te prolazne nesposobnosti za rad kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) - dnevna naknada i bolnički dani.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici.

U tom smislu, nesretnim slučajem (nezgodom) smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

Moguće je osigurati djecu do 18.-te godine života, pri čemu se osiguranje raskida najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba dodatnog osiguranja navršila 26 godina starosti. Osiguranje se može ranije prekinuti ako osigurana osoba umre, postane nesposobna za rad, 100%-tni invaliditet ili ako za osnovno osiguranje nastupi izuzeće plaćanja daljnjih premija.
 

U slučaju preuzimanja jamstva za nesretne slučajeve (nezgodu), osiguravatelj isplaćuje:

  • osigurani iznos za smrt, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) osiguranik umro, ovo pokriće vrijedi za djecu stariju od 14 godina;
  •  osigurani iznos za invaliditet, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) nastupio potpuni invaliditet osiguranika;
  • postotak osiguranog iznosa za invaliditet, koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) postao djelomični invalid;
  • dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesretnog slučaja (nezgode) privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka (tu se ubraja i nesposobnost za školski, odnosno studijski rad ili pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova);
  • naknadu za bolničke dane, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju;
  • naknadu za bolničke dane zbog boravka u bolnici u inozemstvu, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju u inozemstvu;
  • ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uvjetima.

Obveza osiguravatelja priznata je za nesretne slučajeve (nezgode) nastale tijekom trajanja osigurateljnog jamstva i to samo za one posljedice nesretnog slučaja (nezgode) što su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nastanku nesretnog slučaja (nezgode).

U slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisniku osiguranja se isplaćuje osigurani iznos iz Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu stariju od 14.-te godina života, ukoliko umre dijete mlađe od 14 godine života Osiguratelj isplaćuje za pogrebne troškove na polici naveden osigurani iznos za pokriće pogrebnih troškova.

U slučaju trajnog invaliditeta nastalog kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), isplaćuje se odgovarajući dio iznosa osiguranja za trajni invaliditet u skladu s postotkom invaliditeta prema «Tablici invaliditeta» koja je sastavni dio uvjeta za osiguranje.

Dnevna naknada isplaćuje se za dane kad osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) nije mogao obavljati svoj redoviti posao, ali najviše 365 kalendarskih dana unutar dvije godine od dana nesretnog slučaja (nezgode).

Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kad je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana unutar dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice.

Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu može se, bez obzira na broj osiguranih osoba osnovnog osiguranja, osigurati veći broj djece. Osigurane osobe mogu biti djeca ili posvojena djeca osiguranika.

Prilikom sklapanja ove vrste osiguranja ne vrši se procjena zdravstvenog rizika za djecu staru do 14 godina.

Osigurani iznosi i premije za dob osiguranja od 0 do 14 godina (iznosi su u EUR)
 

Paket Pogrebni troškovi Trajni invaliditet Trajni invaliditet (100% progresija) Dnevna naknada Dnevna naknada za boravak u bolnici Dodatak naknadi za boravak u bolnici u izuzemstvu Mjesečna premija
A 1.000 10.000 30.000 2,00 40 40 1,94
B 2.000 20.000 60.000 3,00 50 50 3,08
C 3.000 30.000 90.000 4,00 60 60 4,22


Osigurani iznosi i premije za dob osiguranja od 15 godina, uključivo do 26 godina (iznosi su u EUR)
 

Paket Smrt uslijed nezgode Trajni invaliditet Trajni invaliditet (100% progresija) Dnevna naknada Dnevna naknada za boravak u bolnici Dodatak naknadi za boravak u bolnici u izuzemstvu Mjesečna premija
A 5.000 10.000 30.000 3,00 20 20 3,19
B 7.500 20.000 60.000 5,00 30 30 5,53
C 10.000 30.000 90.000 8,00 40 40 8,53

Ukoliko želite svom osnovnom osiguranju priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu potrebno je ispuniti Zahtjev za priključenje dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu i dostaviti ga u Vama najbližu podružnicu ili prodajni ured.