Profitabilno poslovanje i u skladu s prognozama

21. 11. 2016

Triglav grupa je sačuvala financijsku stabilnost i visoku ocjenu boniteta

Triglav Osiguranje Zagreb nastavlja jačanje na hrvatskom tržištu 

 

Triglav grupa je u devet mjeseci 2016. godine uspješno poslovala u zahtjevnim prilikama. U tom periodu ostvarila je dobit prije oporezivanja u visini od 68 milijuna eura, dok je fakturirana konsolidirana bruto premija osiguranja i suosiguranja iznosila 721 milijun eura. Rast premija Triglav grupe bio je u Sloveniji na nivou rasta samog tržišta, dok je izvan Slovenije iznosio 9 %. Na poslovanje su u prvih devet mjeseci utjecali masovni štetni događaji kao i okruženje povijesno niskih odnosno čak negativnih kamatnih stopa na financijskim tržištima. U Triglavu ocjenjuju da će uz uzimanje u obzir očekivanih prilika do kraja godine godišnja dobit prije oporezivanja Grupe biti postignuta u planiranom rasponu. Triglav Osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, u prvih je devet mjeseci ove godine povećao premiju za 11 % (u EUR) u odnosu na isto razdoblje 2015.

 

Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u zahtjevnim prilikama uspješno poslovala i završila period s neto dobiti u visini od 54 milijuna eura (matično društvo 48 milijuna eura), dok je dobit prije oporezivanja iznosila 68 milijuna eura (u matičnom društvu 60 milijuna eura).

 

Grupa je u prvih devet mjeseci fakturirala 721 milijun eura konsolidirane bruto premije osiguranja i suosiguranja, što je 2 milijuna eura više nego u istom periodu prošle godine (odnosno 2 %  više, ako se pri usporedbi uzme u obzir i prošlogodišnja prodaja češkog osiguranja). Premije neživotnih osiguranja su se povećale za 1 %, dok je pri uzimanju u obzir prodaje češkog osiguranja, njihov rast iznosio 3 %. Premija životnih osiguranja spustila se za 2 % i to prvenstveno zbog visokog doživljenja po policama životnog osiguranja, dok se premija zdravstvenih osiguranja povećala za 4 %. U Sloveniji je Triglav grupa ukupno fakturirala 0,3 % više premija nego u istom periodu lani, što je na nivou rasta cjelokupnog slovenskog tržišta. Na tržištima izvan Slovenije prosječan rast premija Triglav grupe u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je u odnosu na isti period lani 9 %.

 

U usporedbi s prošlom godinom na ovogodišnje su poslovanje Triglav grupe na području osiguranja utjecali masovni štetni događaji, a prvenstveno ljetne oluje s tučom te travanjski mraz i lokalne poplave u Sloveniji. Ukupna vrijednost masovnih štetnih događaja iznosila je u ovogodišnjem periodu u Triglav grupi 19 milijuna eura. Ovo posljednje je prvenstveno utjecalo na povećanje kombiniranog koeficijenta Grupe. Njegova je vrijednost u prvih devet mjeseci ove godine iznosila 95 %, što je u skladu s njegovom strateškom ciljanom dugoročnom prosječnom vrijednošću.

 

Prinosi od financijskih investicija Triglav grupe bili su za 21 % niži nego u istom periodu lani, prvenstveno zbog nižih neto profita od prodaje financijskih sredstava. Neizvjesnost, slab privredni rast u čitavom svijetu, niska inflacijska očekivanja te učinak Brexita doveli su do toga da na međunarodnim financijskim tržištima ove godine prevladavaju nepovoljne prilike povijesno niskih odnosno negativnih kamatnih stopa i visoka volatilnost tržišta dionica. Ne može se očekivati brzo poboljšanje prilika na financijskim tržištima. Triglav grupa u skladu s investicijskom politikom i u skladu s prilikama prilagođava pojedine udjela investicijskih razreda i zadržava u strukturi investicija prevladavajući udio prvorazrednih državnih obveznica.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Zadovoljni smo s ovogodišnjim poslovanjem i to kako s postignutom profitabilnošću tako i sa sačuvanom financijskom stabilnošću Triglav grupe. Mi smo slovensko društvo s najvišim kreditnim rejtinzima u državi, jer su nam ove godine dvije rejting agencije - S&P Global Ratings i A.M. Best – povisile rejtinge iz »A-« na »A«, a rejtinzi imaju i stabilnu srednjoročnu prognozu. Naše strateško usmjerenje na osiguravajuću djelatnost Grupe pokazuju dobre rezultate. Poslovanje na slovenskom tržištu osiguranja, ali i na tržištima izvan Slovenije, gdje prvenstveno vidimo priliku za rast premije, bilo je uspješno i u skladu s našim očekivanjima. Prinosi od financijskih investicija su u situaciji s povijesno niskim kamatnim stopama ove godine niži, što je u skladu s našim očekivanjima. Uzimajući u obzir očekivane uslove poslovanja do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezivanja  Triglav grupe biti u planiranom rasponu«.

 

Triglav grupa na hrvatskome tržištu

Triglav osiguranje Zagreb tijekom trećeg kvartala 2016. godine nastavilo je premijski rast te je ukupna premija Društva povećana za 11 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine (39,2 milijuna eura), dok je ukupno tržište osiguranja poraslo tek za 0,30 %. Uspjeh je posebno naglašen kod automobilskih osiguranja – u segmentu osiguranja automobilskog kaska Društvo je postiglo najveći rast premije unutar Triglav grupe (indeks 137), istovremeno premija osiguranja od automobilske odgovornosti porasla je za 23 %. Premija neživotnih osiguranja u prva tri kvartala ove godine povećana je za 12 %. U segmentu životnih osiguranja Triglav osiguranje Zagreb bilježi rast premije od 2 %.

 

„Unatoč vrlo jakoj konkurenciji i treći kvartal završili smo s premijskim rastom. Ključ uspjeha je zacrtani plan poslovanja, racionalizacija troškova i naši zaposlenici, kojima još jednom želim zahvaliti na trudu.“, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli na:
Share on Google+