Financijska stabilnost, profitabilnost i rast premija Triglav grupe

23. 8. 2017

Triglav osiguranje Zagreb povećalo je premiju za 11 % u usporedbi s  istim periodom lani

 

Triglav grupa je prvu polovinu ove godine završila s dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 milijuna eura. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godina Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezivanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu. Konsolidirana fakturirana bruto premija osiguranja iznosila je 547,8 milijuna eura te je tako prestigla lanjsku za 8 %. Bruto iznosi šteta povećali su se za 4 % i iznose 314,2 milijuna eura kao posljedica povećanja portfelja osiguranja i učestalosti šteta. Usprkos povećanju štetnih događanja kombinirani kvocijent imovinskih osiguranja Triglav grupe ostaje povoljan (95,5 %) i na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda. Triglav Osiguranje Zagreb, koji je dio Grupe Triglav, treću godinu za redom bilježi rast. U prvom polugodištu 2017. zabilježili su rast ukupne premije 11 % u usporedbi s istim periodom lani. Kvalitetu poslovanja potvrđuje i dobiveni certifikat ISO 9001:2015.

 

Profitabilnost i financijska stabilnost

Triglav grupa je prvo polugodište 2017. završila s dobiti prije oporezivanja u visini 42,4 milijuna eura (lani 43,2 milijuna eura) i s neto dobiti od 36,1 milijun eura (lani 34,2 milijuna eura). Grupa je dobro kapitalizirana, što pokazuje kvocijent adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246 %.

 

Rast premija na svim tržištima i na svim segmentima osiguranja

Konsolidirana fakturirana bruto osiguravajuća premija u Triglav grupi je iznosila 547,8 milijuna eura, što je za 41,2 milijuna eura odnosno 8 % više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u neživotnim osiguranjima, premija se povećala za 8 %, u segmentu životnih osiguranja za 6 %, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14 %. Poslovanje Triglav grupe bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenskom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7 %, a na tržištima izvan Slovenije za 12 %. Najveći rast premija i to od 33 % ostvaren je na srpskom tržištu. Slovensko tržište je najveće tržište Triglav grupe, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima van Slovenije. U usporedbi s istim periodom lani taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 postotnih bodova.

 

Štetni događaji, povoljan kombinirani kvocijent

Bruto iznosi šteta Triglav grupe iznosili su 314,2 milijuna eura (rast od 4 % u odnosu na prvu polovinu godine lani), što je prvenstveno posljedica povećanja osiguravajućeg portfelja i povećane učestalosti šteta. Isto tako su na ovogodišnje poslovanje određeni utjecaj imala masovna štetna događanja, čija je ukupna vrijednost u prvom polugodištu 2017. iznosila 13,1 milijun eura. Usprkos povećanju štetnih događanja, ostvaren je povoljan kombinirani kvocijent u visini od 95,5, %, što je na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.

 

Prinosi financijskih ulaganja

U zahtjevnim prilikama na tržištima kapitala i uzimajući u obzir relativno konzervativne investicijske politike Triglav grupe, u prvom je polugodištu ostvarena vrijednost od 3.062,5 milijuna eura. Prinosi od financijskih ulaganja bili su tako za 13 % viši no lani, što je posljedica nekih jednokratnih događaja lani i ove godine.

 

Zavarovalnica Triglav kao dioničarsko društvo

U prvoj polovini godine dionica Zavarovalnice Triglav (ZVTG) bila je druga najlikvidnija na Ljubljanskoj burzi. Rast njezine vrijednosti iznosio je 8 %. Zavarovalnica Triglav imala je na polugodištu 2017. više od 14.600 dioničara, a posljednjih se godina zamjećuje postepeno jačanje udjela međunarodnih ulagača, koji danas dolaze iz čak 37 država. Prilikom ulaska Zavarovalnice Triglav na burzu (2008. godine) takvi su ulagači posjedovali 4 % svih dionica ZVTG, dok je sredinom 2017. njihov udio iznosio već 18 %.

 

Kao posljedica oporavka privrede u različitim državama postepeno se poboljšava i stanje na osiguravajućim tržištima regije, ali poslovanje Triglav grupe još se uvijek odvija u zahtjevnim prilikama i uz jaku cjenovnu konkurenciju između pojedinih osiguranja. Triglav grupa je u svojoj strategiji do 2020. godine odredila smjerove svog djelovanja. Jedno od glavnih se već provodi, a to je transformacija poslovanja s naglaskom na cjelovitom upravljanju odnosima s klijentima. Grupa nastavlja s dinamičkim prilagođavanjem svojih aktivnosti i svoje ponude potrebama i posebnostima pojedinih tržišta.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Zadovoljni smo s poslovanjem Triglav grupe u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezivanja biti ostvarena u planiranom rasponu. U 2017. godinu ušli smo s jasno određenom strategijom. Naša je vizija da dinamički razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, te da istovremeno poslujemo profitabilno i sigurno. Polovina godine je iza nas i bila je u znaku brojnih aktivnosti koje su definirane u našoj strategiji. Nastavljamo s radom i siguran sam da su energija i predanost poslu tima Triglav grupe, koji ima više od 5.000 članova, čvrsta garancija da ćemo u interesu svojih brojnih dioničara, suradnika i drugih dionika postići planirano.«

 

Triglav osiguranje na hrvatskom tržištu

Triglav osiguranje Zagreb nastavilo je premijski rast i u prvom polugodištu 2017. godine te je ukupna premija Društva veća za 11 % (obračunato u eurima), odnosno za više od 3,2 milijuna EUR (21,2 milijuna HRK) u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini. Istovremeno ukupno je hrvatsko tržište osiguranja poraslo tek za 2,4 %. Prodajni rezultati odrazili su se i na tržišni udio, koji je u navedenom razdoblju porastao s 4,52 % na 4,84 %.

 

U prvom polugodištu 2017. godine. Triglav osiguranje implementiralo je sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Nezavisni revizori proveli su reviziju poslovnih procesa društva fokusirajući se na značajne aspekte, rizike i ciljeve poslovanja. Revizorski tim zaključio je da Triglav ima adekvatno uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 te da dokazuje sposobnost osiguravanja trajne prikladnosti, adekvatnosti i efikasnosti u svom poslovanju.

 

»U prvom polugodištu 2017. godine ostvarili smo značajni premijski rast, te rastemo brže od tržišta već treću godinu za redom. Istovremeno nastavili smo s racionalizacijom troškova i povećali produktivnost. Dobiveni ISO certifikat još jedna je potvrda visoke kvalitete usluge koju osiguranici i poslovni partneri dobivaju u Hrvatskoj već 50 godina.«, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

Podijeli na:
Share on Google+